Ellen » Privacy Statement

Privacy Statement

Exxellence Groep bestaat uit gespecialiseerde bedrijven (Exxellence en SMQ) die gezamenlijk voorzien in een totaaloplossing voor de overheid.

 Door onze rol als dienstverlener binnen de publieke sector voelen wij ons verantwoordelijk om persoonsgegevens op een correcte en respectvolle manier te behandelen. Wij streven naar transparantie, veiligheid, eerlijkheid en duidelijkheid omtrent het gebruik van persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Door middel van deze privacyverklaring wordt inzichtelijk welke gegevens worden verwerkt, waarom en hoe deze worden verwerkt en met wie deze gegevens worden gedeeld. Daarnaast wordt geattendeerd op de nieuwe rechten die de belanghebbenden hebben met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). 

Uw gegevens

Wanneer u één van onze websites bezoekt, heeft u de mogelijkheid om gegevens te registreren, bijvoorbeeld omdat u een contactformulier invult. Wanneer u dat doet, worden deze gegevens automatisch verwerkt.

Het is ook mogelijk dat u per mail of telefoon contact met opneemt. Ook dan verwerken wij uw gegevens, echter gebeurt dit handmatig.

De gegevens worden dan specifiek gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten. In de meeste gevallen worden de gegevens dan verwerkt voor de uitvoering van onze diensten om u te ondersteunen. Dit wordt dus gedaan om u te kunnen helpen. Daarnaast verwerken wij de gegevens om onze producten en diensten te verbeteren, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

Mailinglijsten
Wij zullen u uitsluitend benaderen voor nieuwsbrieven en andere mailingen van commerciële aard, wanneer u zich daarvoor hebt ingeschreven (opt-in). U kunt zich via onze websites inschrijven voor onze mailinglijsten.

Wij gebruiken een marketingautomatiseringsplatform. Door u in te schrijven voor onze mailinglijsten gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens in dat platform verwerken.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link te klikken in de voettekst van elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

Bewaartermijn

In de recent ontwikkelde AVG is de bewaartermijn van gegevens niet meer tijdsgebonden. De wet schrijft voor dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig is voor het doel waarvoor deze verkregen zijn. In andere woorden: wanneer gegevens niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verkregen zijn, dan moeten deze verwijderd worden. Dit is onderdeel van onze werkwijze omtrent persoonsgegevens. 

Delen met derden

Het delen van gegevens met derden is een mogelijkheid die onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering. Dit gebeurt alleen wanneer deze derde essentieel is voor de uitvoer van diensten die onze klant of u ondersteunen.

De volgende aspecten vormen de basis voor het delen van persoonsgegevens:

·       Wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

·       Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

·       Als wij of een derde partij een legitiem belang heeft dat rechtvaardigt dat we uw gegevens delen;

·       Als dat in het algemeen belang is;

·       U daarmee hebt ingestemd.

Wanneer deze gegevens gedeeld worden, dan wordt met de derde partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin worden duidelijk afspraken gemaakt over de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Hiermee wordt gewaarborgd dat de derde partij juist handelt omtrent persoonsgegevens, de veiligheid op niveau heeft en de AVG onderdeel is van de bedrijfsvoering. Hiermee wordt onze veiligheid omtrent persoonsgegevens gegarandeerd.

Uw rechten

Uw rechten omtrent persoonsgegevens zijn gebaseerd op de AVG. Deze geven u een stem in het proces omtrent de verwerking. Dit zijn de volgende rechten:

·       Recht op inzage; het verzoek om een overzicht van verwerking te ontvangen. Hierin ziet u wie, welke gegevens met welk doel verwerkt.

·       Recht op data-portabiliteit; het verzoek om alle van u bekende persoonsgegevens te ontvangen.

·       Recht op wijziging; het verzoek om gegevens te wijzigen.

·       Recht op vergetelheid; het verzoek om vergeten te worden. In dit geval wilt u dat uw gegevens verwijderd worden. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken.

Beveiliging websites

Wat betreft onze websites is er een beveiliging met een SSL-certificaat gehanteerd. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot gegevens. Daarnaast treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Vragen, opmerkingen, klachten en/of (vermoedelijk) datalek

Hebt u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen, of wilt u meer informatie over deze privacyverklaring, dan kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

·       Schriftelijk, via Exxellence Groep, Postbus 471, 7550 AL Hengelo OV

·       Per mail via FG@kunegroup.nl

·       Telefonisch via 074 – 711 02 68

Wij passen onze privacyverklaring indien nodig aan bij wijzigingen in de AVG, danwel als we deze verscherpen of anderszins verbeteren. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde inzichtelijk op de websites van Exxellence Groep:

·       www.exxellence.nl

·       www.smq.nl

© Exxellence Groep

Adres

Bezoekadres hoofdvestiging
Welbergweg 80-84
7556 PE Hengelo (O)

Postadres
Postbus 768
7550 AT Hengelo (O)